Thư mời báo giá gói thầu Máy vi tính để bàn đồng bộ trang bị cho khoa, phòng làm công tác chuyên môn Y tế dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh

Thư mời báo giá gói thầu mua sắm máy vi tính đề bàn đồng bộ trang bị cho khoa phòng làm công tác chuyên môn Y tế dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *