Thông báo về việc tiếp nhận, điều động, chuyển công tác, nghỉ việc hưởng chế độ BHXH, chấm dứt hợp đồng đối với viên chức và người lao động

Thông báo về việc tiếp nhận, điều động, chuyển công tác, nghỉ việc hưởng chế độ BHXH, chấm dứt hợp đồng đối với viên chức và người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *