Quyết định điều chỉnh số lượng hàng hóa báo giá gói thầu: Mua sắm Trang phục nhân viên y tế năm 2023

Quyết định điều chỉnh số lượng hoàng hóa báo giá gói thầu Mua sắm Trang phục nhân viên y tế năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *