QĐ về việc công bố công khai xét duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh

QĐ về việc công bố công kahi xét duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *