Phòng tổ chức hành chính

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ & TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 1. Tổ chức nhân sự

–  Tổng số:  07 cán bộ, nhân viên

+ Trưởng phòng: CN. Vũ Văn Dân

+  Phó Trưởng phòng:

 1. Chức năng:

Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự  lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác Hành chính quản trị & Tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện

 1. Nhiệm vụ:
 2. Công tác hành chính quản trị
 3.   Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 4.   Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 5. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.
 6. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.
 7. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị của Bệnh viện.
 8.   Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác theo quy định.
 9.   Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch.
 10.   Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước.
 11. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.
 12. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.
 13. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí.
 14. Công tác tổ chức cán bộ

– Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức tuyển dụng nhân lực để trình Giám Đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

– Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám Đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

– Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám Đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

– Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám Đốc xem xét, giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *