BV đa khoa Trực Ninh (Nam Định): Nâng cao sức khỏe nhân dân

Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định. Bệnh viện có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong huyện Trực Ninh và nhân dân khu vực lân cận.

Thực hiện các nhiệm vụ: cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế; chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật; phối hợp với Trung tâm y tế huyện thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện hiện có 124 người, trong đó trình độ đào tạo đại học, sau đại học: 41 người, cao đẳng 16 người, trung cấp 60 người, sơ cấp 07 người.Nhìn chung, các cán bộ, viên chức của Bệnh viện đều được đào tạo cơ bản về kiến thức chuyên môn và phương pháp quản lý, có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và có chuyên môn sâu. Đội ngũ lãnh đạo, quản lý phần lớn có trình độ sau đại học, có kinh nghiệm, bản lĩnh và năng động trong lãnh đạo, điều hành đơn vị, khoa phòng.
Ca trực tại khoa Câp cứu.

Là bệnh viện hạng III, giường bệnh theo kế hoạch 140 giường, thực kê 160 giường, có 15 khoa, phòng. Nhà khám, điều trị bệnh nhân và nhà làm việc của các khoa, phòng cơ bản được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch sẽ, bảo đảm đủ diện tích sử dụng phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Các trang thiết bị, vật tư trang bị tương đối đầy đủ, bảo đảm để thực hiện gần 100% các kỹ thuật chuyên môn của bệnh viện hạng III và nhiều kỹ thuật chuyên môn của tuyến trên được thực hiện tại bệnh viện. Với chức năng, nhiệm vụ được giao,Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh đã bám sát vào mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Sở Y tế Nam Định, của UBND hưyện Trực Ninh giao để tổ chức thực hiện.
Nội soi tiêu hóa.

Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Bệnh viện đã đoàn kết, dân chủ bàn bạc, thống nhất để triển khai thực hiện nên năm 2016 Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Bệnh viện có 92/96 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Đề nghị Sở Y tế xét tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở cho 07 cá nhân; Đề nghị UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; Đề nghị Sở Y tế tặng Giấy khen cho 06 cá nhân. Luôn thực hiện tốt việc phối hợp giữa các khoa, phòng để kiểm tra định kỳ; Có15/15 khoa, phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, tỷ lệ 100%; Đề nghị Sở Y tế xét đề nghị UBND Tỉnh xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho tập thể Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh năm 2016.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, phương hướng trong những năm tiếp theo Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh quyết tâm đoàn kết phấn đấu để hoàn thành kế hoạch được giao, nâng cao chất lượng các mặt công tác nhằm góp phần vào nhiệm vụ chung của Ngành là “Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”

PV/KD&PL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *