Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, máy móc, trang thiết bị và sửa chữa tài sản của TTYT huyện Trực Ninh

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, máy móc, trang thiết bị và sửa chữa tài sản của TTYT huyện Trực Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *